esnaf muaflığından yararlanabilmem için esnaf vergi muafiyeti belgesi almak zorunda mıyım?

15.11.2012
Anonim

Gösterim

1071

1 Cevap

Y.Yavuz 15.11.2012

Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde Mayıs ayında yapılan yapılan düzenleme ile esnaf muaflığı belgesi verilmesine ilişkin düzenleme gerçekleştirilmiştir. Maddeye eklenen 9 uncu fıkra hükmüne göre esnaf muaflığı belgesi vergi dairesince verilecektir.Maliye Bakanlığı belgenin verilme esaslarını 283 seri nolu Gelir vergisi Genel Tebliği ile açıklamıştır.Bu tebliğe göre;

Esnaf muaflığına ilişkin şartları topluca taşıyanlara talep etmeleri halinde vergi dairelerince şekli ve muhtevasıbu Tebliğin ekinde yer alan "Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi" (EK: 1) verilir. Belgeyi almak isteyenlerin, EK 2'de yer alan dilekçe ile varsa işyerlerinin, işyeri olmayanların ise ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki tarha yetkili vergi dairesine başvurmaları gerekmektedir.

Esnaf muaflığından faydalananların söz konusu belgeyi almaları isteğe bağlı olup, belge alanlardan herhangi bir bedel talep edilmeyecektir.

Esnaf vergi muafiyeti belgesi talep edenlerin, Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde yer alan şartlarıtaşıdığının anlaşılması halinde vergi dairesi tarafından belge verilecektir. Ayrıca, vergi dairesince gerekli görülen durumlarda işyerinde veya faaliyetin yapıldığı yerde araştırma veya tespit yapılabileceği tabiidir.

Esnaf vergi muafiyeti belgesi düzenlendiği tarihten itibaren üç yıl için geçerli olup bu sürenin sonunda vergi dairesine başvurularak yeni belge alınması mümkün bulunmaktadır. Üç yıllık süre içinde esnaf muaflığı şartlarınıkaybedenlerin, işi bırakanların veya kendi isteği ile muaflıktan çıkmak isteyenlerin esnaf vergi muafiyeti belgeleri vergi dairelerince iptal edilecektir. Belgesi iptal edilenlerin, esnaf muaflığına ilişkin şartları taşımaları halinde yeniden belge talebinde bulunmaları mümkündür.

Esnaf vergi muafiyeti belgesine icra edilen faaliyetin türü olarak aşağıdaki bilgilerden biri yazılacaktır:

  • Oturdukları evlerde el emeği ürün imali ve satışı (GVK Madde: 9/6),

  • Hurda mal toplayıcılığı (GVK Madde: 9/7),

  • Geleneksel meslek kolları (GVK Madde: 9/8),

  • Seyyar milli piyango bileti satışı,

  • 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında kapıdan mal satışı,

  • Diğer mal satışı,

  • Diğer hizmet satışı (mal ve hizmet bedelinin ayrılamaması hali dâhil).

Ayrıca, birden fazla faaliyetle iştigal edilmesi halinde, ağırlıklı olarak yapılan veya kişinin tercih ettiği faaliyet türü belgeye yazılacaktır.

Katılıyorum

Katılmıyorum

0

Cevap vermek için üye olun

Üye Ol

Üye iseniz giriş yapın

Üye Girişi