Merhaba,
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun, konut ve taşıt kredilerinde bazı sınırlamalar getirdiği, kredi kartları ile markette yapılan alışverişlerde taksiti kaldırdığı söyleniyor, bunlar doğru mu?

31.12.2013

hakan

Soru

27

Cevap

0

Onaylı Cevap

0

Gösterim

739

1 Cevap

Y.Yavuz 31.12.2013

LOKANTA, MARKET, AKARYAKIT İSTASYONU VE KUYUMCU’DA KREDİ KARTINA TAKSİT YOK

I-VATANDAŞIN KREDİ KARTI İLE YAPTIĞI MARKET ALIŞVERİŞİNDE TAKSİT KALDIRILDI

Bankacılık ve Düzenleme Kurulu bugün (31.Aralık.2013) yayınladığı Kredi Kartları değişiklik tebliğinde; kredi kartı ile ödeme yapılan bazı harcamalarda taksit yapılması yasaklandı. Diğerlerinde ise dokuz ay ile sınırlandırıldı.

A-Taksit Yapılması Yasaklanan Harcamalar.

1- Lokantalarda yenilen yemek,

2-Her türlü gıda alımları (Bakkal, Market, Manav, Şarküteri gibi),

3-Akaryakıt istasyonlarından akaryakıt ( Motorin, Benzin ve Oto gaz) alımı,

4-Cep telefonları ve sabit telefon konuşma bedeli, İçin kredi kartı ile ödeme yapılması halinde, taksitlendirme yapılamayacak, yapılan harcamanın tamamının ödenmesi gerekecek.

B- En Fazla Dokuz Ay Taksitlendirme Yapılabilecek Harcamalar.

Yukarıda (A) fıkrasında sayılanların dışında kalan tüm mal ve hizmet alımlarında kredi kartı ile ödeme yapılması halinde, en fazla dokuz ay taksitlendirme yapılabilecek.

C- Kredi Kartından Nakit Çekimler

Kredi kartından nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi de dokuz ayı geçemeyecek.

D- KREDİ KARTINA TAKSİT YAPILMAMASI MAHALLE BAKKALLARININ KAPANMASINA YOL AÇACAK

Kendi iş yerleri ile sınırlı olmak üzere, işletmeler mal ve hizmetlerini eskiden olduğu gibi vadeli olarak satabilecek. Bu nedenle Migros ve Carrefour ve BİM gibi büyük market zincirlerine sahip işletmeler, müşterilerine mallarını vadeli olarak satabilecek ve vadeler ile ödemeleri çıkaracakları kartlarda izleyebileceklerdir.

Oysa mahalle bakkallarının böyle bir şansları yoktur. Dolayısıyla gıda alımlarında kredi kartına taksitin kaldırılmış olması mahalle bakkallarının kepenk kapatmasına yol açacaktır.

II-TÜKETİCİ, KONUT ALIMLARINDA SATIŞ BEDELİNİN YÜZDE YİRMİ BEŞİNİ, TAŞIT ALIMINDA YÜZDE ELLİSİNİ BİRİKTİRMİŞ OLACAK

1-Konut Kredileri, Satın Alınan Konutun Yüzde Yetmiş Beşini Aşamayacak.

a) Tüketicilerin, konut edinmek amacıyla bankalardan alacağı kredilerde, açılacak kredi, satın alınan ve bankanın teminat olarak kabul ettiği konutun değerinin yüzde yetmiş beşini aşamayacak. Dolayısıyla banka kredisi ile konut satın almak isteyen vatandaşın, satın alacağı konutun en az yüzde yirmi beşini daha önce biriktirmiş olması gerekiyor.

Örneğin 200.000-Liralık bir daireyi satın almak isteyen bir vatandaş, 50.000-Lira nakdi daha önce biriktirmiş olması gerekiyor.

b) Bankadan konut kredisi alırken başka bir gayrimenkulün teminat olarak gösterilmesi halinde de teminat olarak gösterilen gayrimenkulün yüzde yetmiş beşi kadar konut kredisi verilebilecek.

2-Finansal Kiralama İşlemleri

Finansal kiralama işlemlerinde de verilecek kredi tutarı, teminat olarak alınan konutun değerinin yüzde yetmiş beşini aşamayacak.

3-Taşıt Kredilerinde Getirilen Sınırlamalar

a) Sıfır Otomobiller

Tüketicilerin binek aracı olan otomobil alımlarında kullanacağı taşıt kredisi,

  • Nihai fatura değeri (ÖTV ve KDV dahil tutar) 50.000-TL ve altında olan taşıtlarda fatura değerinin yüzde yetmiş beşini (%75),

  • Nihai fatura değeri (ÖTV ve KDV dahil tutar) 50.000-TL’yi aşan taşıtlarda fatura değerinin yüzde ellisini (%50), aşamayacak.

Taşıtın Finansal kiralama yoluyla satın alınması durumunda da aynı kredi tutarları yukarıdaki limitler dâhilinde olacaktır.

b) İkinci El Otomobiller

Tüketicilerin ikinci el otomobil alımlarında, bankalarca açılacak kredilerde de yukarıda belirtilen limitler dâhilinde bankalar kredi açabilecektir.

Ancak kredi tutarının hesaplanmasında, otomobilin alış bedeli değil ,Kasko Sigorta listelerinde geçerli olan ve o marka ve yaştaki otomobil için belirlenen kasko değeri esas alınacaktır.

Bu değerin, 50.000-Lirayı aşmaması halinde kasko değerinin yüzde yetmiş beşi, aşması halinde yüzde ellisi oranında bankalardan kredi alınabilecektir.

c) Ticari Amaçla Alınan Taşıtlar

Ticari amaçla alınan taşıtlar için kredi sınırlaması getirilmemiştir.

Ticari işletmeler için hangi türde olursa olsun (Otomobil, pikap, cip, kamyon, otobüs, taksi) alınacak taşıtlar için kredi sınırlaması getirilmemiştir.

Satın alınan taşıtın değerinin yüzde yüzüne kadar banka kredisi alınabilecektir.

Sadece satın alınan aracın işletmenin aktifine veya envanter listesine kayıtlı olma şartı aranacaktır.

d) 31.12.2013 Tarihinde Önce Kullandırılan Kredilerde Eski Hükümler Uygulanacak

Taşıt kredileri için getirilen sınırlamalar 31.12.2013 tarihinden önce kullandırılmış olan taşıt kredileri için geçerli olmayıp, bu tarihten sonra kullandırılan krediler için uygulanacaktır.

e) 1.2.2014 Tarihine Kadar Kullanılacak Taşıt Kredilerinde Eski Hükümler Uygulanacak

Ocak 2014 ayı içinde otomobil satın alacak olan tüketiciler, eski hükümlere tabi olacağından, taşıtın fatura değerinin yüzde yüzüne kadar banka kredisi kullanabileceklerdir. Bu tarihten sonra tüketicilerin satın alacağı otomobil için yukarıda açıklanan kredi limitleri dahilinde kredi alabileceklerdir.

III-TÜKETİCİ KREDİLERİNDE VADE SINIRLAMASI GETİRİLDİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun Yönetmeliğine göre,

1-Tüketici kredilerinin vadesi otuz altı ayı aşamayacak.

2- Taşıt kredilerinin vadesi kırk sekiz ayı aşamayacaktır.

3- Gayrimenkul alımlarına ilişkin tüketici kredilerinde ise vade sınırı getirilmemiştir.

IV-YÖNETMELİK İLE GETİRİLEN SINIRLAMALARA UYMAYANLARA UYGULANACAK MÜEYYİDELER

Yönetmelikle getirilen sınırlamaları aşan tutarda kredi açan bankaların sınırı aşan kredi tutarı; kredide teminat olarak aldığı gayrimenkulü değerleme şirketlerine değerlemeyen bankaların açtıkları kredilerin tamamı, banka öz kaynaklarının hesaplanmasında sermayeden indirilen değer olarak dikkate alınacaktır.

V-SONUÇ:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nca daha önce yapılan düzenlemelerle banka kredi kartlarında kullanım limitleri kredi kartı kullanıcısının gelirine göre sınırlandırılmıştı.

Bu defa tüketici talebini azaltmayı hedefleyen düzenlemelerle, enflasyonun artmaması ve üretimin ihracata yönlendirilmesi ve vatandaşın aşırı borçlanmasının önüne geçilerek ödeyemeyeceği yükün altına girmesinin önlenmesi amaçlandığı görülmektedir.

Ancak yapılan düzenlemelerde şu hususlar önem arz ediyor:

  • Dünya ekonomisinde yaşanan durgunluk nedeniyle ihracat düşünüldüğü gibi arttırılabilecek mi?

  • Sınırlamalar tüketici kredileri için getirilmiş olup, ticari alımlar için bir sınırlama bulunmuyor. Bu durum, gerçekte tüketiciler için alınan gayrimenkullerin ve taşıtların işletmeler adına alınmasını ve bu işletmelerce tüketicilere kullandırılmasının yolunu teşvik edeceğinden işletmeler verimli olmayan alımlara teşvik edilecek, sonuçta Devletin bu işletmelerden alacağı vergi erozyona uğrayabilecektir.

  • Türkiye’de orta ve alt sınıfın tasarruf yapma imkânı çok sınırlı olduğundan, bu sınıfın gayrimenkul ve taşıt edinmesi zorlaşacak,

  • Orta ve alt sınıfın kredi kartı ile yapmış olduğu gıda harcamalarında taksitlendirme ortadan kalktığından gıda alımını doğal olarak kısacaktır. Bu durum bu sınıfın yaşam kalitesini azaltacaktır.

  • İçeride kısılan talebin ihracata yönlendirilememesi halinde, işletmelerimiz için yakında iflaslar başlar ise şaşırmayalım.

  • Kredi kartı ile yapılan Gıda alımlarında Migros, Carrefour gibi şirketler vadeli satışa yönelmeleri sermayeleri açısından mümkündür. Ancak bunu mahalle bakkalı yapamayacaktır. Sonuçta mahalle bakkalının zaten aleyhine olan AVM’ler varken bir de kredi kartında taksitlendirmenin kaldırılması mahalle bakkallarının kapısına kilit vuracaktır.

Sonuçta bu düzenlemeler, zengini değil fakiri vuracaktır.

Katılıyorum

Katılmıyorum

0

Uzman
Onaylı

Cevap vermek için üye olun

Üye Ol

Üye iseniz giriş yapın

Üye Girişi